FAQ

  • Zorg ervoor dat je csv de structuur en volgorde van deze template volgt. Deze csv met voorbeelddata maakt het nog concreter.
  • Gebruik een komma of puntkomma als scheidingsteken. Wanneer je csv-export een ander scheidingsteken hanteert en je dat niet zelf kan kiezen, kan je het wel nog achteraf aanpassen door je csv in een Google Spreadsheet te importeren en vervolgens weer te downloaden als csv.

Je bestand belandt in een wachtrij. Van zodra je CSV-bestand gevalideerd is, krijg je de boodschap dat het is toegevoegd aan de wachtrij. Je kan dan veilig je browservenster sluiten. Afhankelijk van de hoeveelheid data in je dataset en in de wachtrij kan de verwerking enkele minuten tot meerdere uren duren. Je krijgt via e-mail een downloadlink wanneer je bestand verwerkt is.

Heb je een valide csv (zie hierboven) opgeladen? Afhankelijk van de hoeveelheid data in je dataset en in de wachtrij kan de verwerking enkele minuten tot meerdere uren duren. Als je na 24 uur nog geen e-mail hebt ontvangen, neem je best contact op via het contactformulier.

Deze tool heeft als doel om de auteursrechtelijke status van het collectiestuk te helpen bepalen. Het zijn dan ook deze metadata die hier van belang zijn. In geval de digitale reproductie nieuwe auteursrechten genereert, kun je ervoor kiezen om die rechthebbende (bv. een fotograaf van een 3D-object) toch mee te nemen in je metadata als een extra lijn in je csv bij het collectiestuk in kwestie. Op die manier zal deze fotograaf ook beschouwd worden als mederechthebbende. Wanneer rechthebbenden van digitale reproducties niet mee opgenomen zijn in je metadata, dien je je er bij publicatie van foto’s dus van bewust van te zijn dat de rechtenstatus van je collectiestuk mogelijk niet dezelfde is als die van de digitale reproductie ervan.

Op zich is het gebruik van deze tool niet beperkt tot bepaalde types werken. Aan de achterzijde van deze tool is een taxonomie opgebouwd die bepaalt naar welke items in Wikidata het eerst zal worden gezocht als mogelijke match met de vervaardiger van jouw item. Als jouw item een schilderij is, zullen dat schilders zijn, als het een foto is, zal het een fotograaf zijn, enzovoort. Wanneer een werk niet gecategoriseerd kan worden in de achterliggende taxonomie, wordt in Wikidata breed binnen alle subklassen van kunstenaar gezocht.

De tool is het eenvoudigst in gebruik wanneer een werk slechts één rechthebbende heeft. Bij werken met meerdere rechthebbenden dienen de verschillende rechthebbenen in aparte rijen in je CSV-bestand te staan en worden de velden met gegevens over het werk zelf herhaald. Je zal dan wel manueel elke rij met betrekking tot een werk moeten verifiëren om de auteursrechtelijke status van het werk te bepalen.

Hou er rekening mee dat deze tool enkel suggesties doet met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming van een werk. Soms spelen mogelijk nog andere beperkingen dan het auteursrecht (bv. naburige rechten, portertrecht,...) om een werk zonder toestemming te kunnen delen.

Deze tool helpt je om de auteursrechtelijke status van collectiestukken te bepalen. Toch moet je er rekening mee houden dat er mogelijk nog andere beperkingen kunnen spelen op collectiestukken waarvan op basis van jouw metadata het auteursrecht is verlopen. Enkele aandachtspunten:

  • Weet je zeker dat er in deze collectiestukken geen auteursrechtelijk beschermd werk van derden wordt gebruikt waarvan de rechthebbenden niet in je metadata zitten? Denk bv. aan een boek waarvan het auteursrecht van de auteur wel is verlopen, maar niet dat van een fotograaf waarvan foto’s in het boek zijn opgenomen. Wees je ervan bewust dat de tool enkel rekening kan houden met de rechthebbenden die in jouw brondata zitten.
  • Mogelijk spelen er naast auteursrechten ook nog andere rechten, zoals portretrecht. Denk bv. aan affiches waarop personen afgebeeld staan. Portretrecht vervalt 20 jaar na het overlijden van de geportretteerde. Een concreet voorbeeld: iemand maakt in 1949 een affiche waar een persoon op afgebeeld staat. De maker van die affiche sterft in datzelfde jaar (1949). Zijn auteursrecht is in 2020 dus vervallen, maar als de afgebeelde persoon 20 jaar was in 1949 en in 2009 op 80-jarige leeftijd sterft, vervalt zijn portretrecht pas in 2029.

Een CSV-bestand is de eenvoudigste manier om gestructureerde data op te slaan. In tegenstelling tot een XLS-, XLSX- of ODS-bestand bevat het geen extra informatie met betrekking tot de opmaak van het document of formules. CSV staat voor ‘comma-separated-values’ of ‘kommagescheiden waarden’. Het is een eenvoudig tekstbestand waarbij de horizontale en verticale lijnen van je rekenblad gecodeerd zijn met leestekens. Een verticale lijn van een kolom wordt typisch gecodeerd als een komma. Een horizontale lijn van een rij wordt typisch gecodeerd door een nieuwe regel. 

De komma in een CSV-bestand noemen we het scheidingsteken (separator). Je kan een CSV-bestand openen in software voor spreadsheets zoals Microsoft Excel, LibreOffice, Numbers,... waar het wordt weergegeven als een eenvoudige tabel met gegevens in rijen en kolommen. 

Deze tool aanvaardt enkel bestanden met een komma of een puntkomma als scheidingsteken. Om het scheidingsteken van een CSV-bestand te wijzigen, zie hierboven ("Tips voor een valide CSV-bestand").

Meer informatie over CSV-bestanden: https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Collecties_duurzaam_registreren_in_een_rekenblad#Kommagescheiden_bestand

Wikidata is, net als Wikipedia, een project van de Wikimedia Foundation. Het is een gezamenlijk bewerkte database, die zowel ter ondersteuning van Wikipedia dient als los ervan gebruikt kan worden. Iedereen kan alle data in Wikidata zonder beperkingen vrij en gratis hergebruiken en aanvullen. 

Deze Publiekdomeintool gebruikt Wikidata om:

  • informatie over vervaardigers uit de collectie van de gebruikers van de tool te verrijken en zo tot beter gefundeerde inschattingen of de auteursrechtenstatus te komen;
  • informatie die gebruikers van de tool over vervaardigers uit hun collectie hebben aan Wikidata toe te voegen om zo toekomstige gebruikers rijkere data te kunnen aanbieden.

 

Wanneer je de vervaardiger niet kent, zijn er twee mogelijkheden: de vervaardiger is (jou) onbekend of het werk is anoniem gemaakt. Dat is een belangrijk verschil om een auteursrechtenstatus te bepalen. Als een werk anoniem is, geldt een beschermingstermijn van 70 jaar vanaf het moment van creatie. Als de vervaardiger niet gekend is, blijft de auteursrechtelijke bescherming tot 70 jaar na diens overlijden gelden. 

Bij collectiestukken met een onbekende vervaardiger kan je het veld "vervaardiger" dus best gewoon leeg laten. Wanneer een vervaardiger werkelijk anoniem is, kan je er "anoniem" invullen. Op die manier zal de tool er ook het juiste gevolg aan verbinden.

De reden hiervoor is wellicht dat de inhoud van het veld niet als een datumformaat maar als tekst wordt gelezen. Je kan dit aanpassen in software om spreadsheets te openen (Microsoft Excel, LibreOffice, Google Sheets,...)