Disclaimer

De publiekdomeintool biedt een semi-geautomatiseerde inschatting van de auteursrechtenstatus van collectiestukken op basis van beschikbare data. Aangezien de kwaliteit van die data kan variëren, is voorzichtigheid geboden bij het verbinden van acties aan het gebruik van deze tool. Het is een hulpmiddel en geen juridisch advies. De gebruiker van deze tool behoudt de volledige verantwoordelijkheid over de toegekende rechtenstatus aan collectiestukken en de eventuele publieke terbeschikkingstelling van digitale reproducties ervan.

Meemoo beschikt bij het gebruik van deze tool over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de verkregen informatie. Meemoo kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadevorderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de tool.